Jan 10, 2020

Större sällskap

Om ni är ett större sällskap och vill sitta lite mera för er själva så har vi i Odod Luleå och Odod Piteå ett större bord som är avgränsat från övriga restaurangen. För att vara säker på denna möjlighet, ring och reservera.

Antalet sittplatser är från 24 december tills vidare maximerat till 4 personer i samma sällskap, enligt FHM’s rekommendationer.